02/12

CTCK nhận định thị trường 02/12: Cổ phiếu dòng P khó giữ được nhịp tăng điểm

CTCK nhận định thị trường 02/12: Cổ phiếu dòng P khó giữ được nhịp tăng điểm(02/12/2016)

Ngoại trừ sự khởi sắc của nhóm Dầu khí, các nhóm ngành còn lại đang cho thấy ...