10 ôtô bán chạy nhất tháng 10

Người Việt mua hơn 28.000 ôtô mới trong tháng 10

Người Việt mua hơn 28.000 ôtô mới trong tháng 10(10/11/2016)

Trong tháng 10, số lượng ôtô mới bán ra trên toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt ...