2.000 USD

Hỏi về lương khởi điểm 2.000 USD, sao lại ném đá?

Hỏi về lương khởi điểm 2.000 USD, sao lại 'ném đá'?(02/12/2016)

(Thethaovanhoa.vn) - “Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ...