25 năm đào tạo

Học viện CSND tổng kết 25 năm đào tạo sau đại học

Học viện CSND tổng kết 25 năm đào tạo sau đại học(02/12/2016)

Chiều 2-12, Học viện CSND đã tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm đào tạo hệ ...