30/11

CTCK nhận định thị trường 30/11: Khi quỹ ETF ngoại vẫn đang bị rút vốn

CTCK nhận định thị trường 30/11: Khi quỹ ETF ngoại vẫn đang bị rút vốn(30/11/2016)

Tính từ ngày 15/11 số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành đã giảm 1,3 triệu ccq, tương ...