8 người tử vong

​Vụ nổ xe ở Lào 8 người Việt tử vong: Người thân các nạn nhân kiện nhà xe

​Vụ nổ xe ở Lào 8 người Việt tử vong: Người thân các nạn nhân kiện nhà xe(02/12/2016)

​Vụ nổ xe ở Lào 8 người Việt tử vong: Người thân các nạn nhân kiện nhà ...