Al-Waleed bin Talal

Hoàng tử Ả-rập kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe

Hoàng tử Ả-rập kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe(02/12/2016)

Hoàng tử Ả-rập kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe