An Phú Tây

Chủ tịch Đà Nẵng: TP không dung thứ tội ác, xử sớm vụ hiếp dâm

Chủ tịch Đà Nẵng: TP không dung thứ tội ác, xử sớm vụ hiếp dâm(30/11/2016)

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu đưa ra xét xử sớm vụ hiếp dâm, cướp ...