ăn sống sò Hokkigai

Người Sài thành thử ăn sống sò Hokkigai, Nhật Bản

Người Sài thành thử ăn sống sò Hokkigai, Nhật Bản(26/11/2016)

Nhiều người nhận xét dù ăn sống, thịt sò vẫn ngọt, béo, đậm đà. Sò Hokkigai là ...