ăn trộm điện thoại

Nông dân mê chế tạo robot

Nông dân mê chế tạo robot(01/12/2016)

Mặc dù chưa qua trường lớp chế tạo robot nào nhưng người nông dân Trung Quốc vẫn ...