ảo nhân tạo

Mỹ sẽ ngăn Trung Quốc chiếm đảo ở biển Đông

Mỹ sẽ ngăn Trung Quốc chiếm đảo ở biển Đông(24/01/2017)

Mỹ sẽ ngăn Trung Quốc chiếm đảo ở biển Đông