Apple sắp suy tàn

Apple đang là kẻ bám đuôi

Apple đang là kẻ 'bám đuôi'(30/11/2016)

Từ một công ty đi đầu về sự sáng tạo, Apple đang tự biến mình thành "kẻ ...