Arapaima

Loài cá như cỗ xe tăng dưới lòng sông Amazon

Loài cá như cỗ xe tăng dưới lòng sông Amazon(30/11/2016)

Với lớp vảy cứng chắc khiến cơ thể như được bọc giáp, loài cá Arapaima được coi ...