Austin McChord

Trẻ tăng động thành người điều hành công ty trăm triệu USD

Trẻ tăng động thành người điều hành công ty trăm triệu USD(30/11/2016)

TTO - "Mình có yêu công việc tới mức từ chối số tiền chín con số?" - ...