Ba Lan đối đầu Nga

Vì sao Mỹ đưa tên lửa cực khủng SM-3 tới Ba Lan?   

Vì sao Mỹ đưa tên lửa cực khủng SM-3 tới Ba Lan?   (06/02/2017)

(Vũ khí) - 2 tên lửa đánh chặn SM-3 (Block) IIA  mới được Mỹ thử thành công ...