ba lô chống đạn

Cậu học sinh 11 tuổi phát minh ba lô chống đạn

Cậu học sinh 11 tuổi phát minh ba lô chống đạn(19/12/2016)

Cậu bé người Mexico đã dành thời gian nghiên cứu ba lô chống đạn để bảo vệ ...