ba lô chống đạn

Cậu học sinh 11 tuổi phát minh ba lô chống đạn

Cậu học sinh 11 tuổi phát minh ba lô chống đạn(19/12/2016)

Cậu bé người Mexico đã dành thời gian nghiên cứu ba lô chống đạn để bảo vệ ...


Nam sinh 11 tuổi phát minh ba lô chống đạn

Nam sinh 11 tuổi phát minh ba lô chống đạn(27/11/2016)

Cậu bé người Mexico đã dành thời gian nghiên cứu ba lô chống đạn để bảo vệ ...