ban kiểm soát.

Trường Đại học Hoa Sen chính thức bàn giao giữa Hội đồng quản trị cũ và mới

Trường Đại học Hoa Sen chính thức bàn giao giữa Hội đồng quản trị cũ và mới(02/12/2016)

Sáng ngày 2/12, buổi gặp mặt, thống nhất công tác bàn giao chức năng, quyền hạn và ...