bán qua trung gian

Tràn lan mua bán suất nhà ở xã hội

Tràn lan mua bán suất nhà ở xã hội(01/12/2016)

Mặc dù theo quy định nhà xã hội không được phép bán qua trung gian nhưng trên ...