bản sao. thuyền

Trung Quốc bắt đầu chế tạo bản sao tàu Titanic

Trung Quốc bắt đầu chế tạo bản sao tàu Titanic(02/12/2016)

Dự án lắp ráp bản sao tàu Titanic dài 270 m, trị giá khoảng 145 triệu USD ...