báo cáo tháng 11

Xuất khẩu gạo có khả năng chỉ đạt 5 triệu tấn

Xuất khẩu gạo có khả năng chỉ đạt 5 triệu tấn(28/11/2016)

Trong khi kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 11 tăng 5,9% so với cùng ...