bạo lực tình dục   

Đa phần phụ nữ chủ động chọn bán dâm vì khó kiếm việc đủ sống

Đa phần phụ nữ chủ động chọn bán dâm vì khó kiếm việc đủ sống(30/11/2016)

Đây là kết luận từ nghiên cứu định tính do Viện nghiên cứu phát triển xã hội ...