bảo vệ của hàng tiện lợi

Truy tìm hung thủ đánh chết bảo vệ cửa hàng ở Sài Gòn

Truy tìm hung thủ đánh chết bảo vệ cửa hàng ở Sài Gòn(30/11/2016)

Sau ít phút cự cãi, người đàn ông bảo vệ cửa hàng tiện lợi bị nhóm nam ...