bắp cải phun thuốc trừ sâu

Rau nhiễm độc: Phun thuốc sâu kiểu này bao giờ mới hết

Rau nhiễm độc: Phun thuốc sâu kiểu này bao giờ mới hết(02/12/2016)

Dù số mẫu rau bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng ...