bắt móc túi

Đám đông lục soát người nghi móc túi trên xe buýt Sài Gòn

Đám đông lục soát người nghi móc túi trên xe buýt Sài Gòn(02/12/2016)

"Mày khỏi chối, tao đánh cho mày cái nữa bây giờ đó", phụ xe buýt dùng gậy ...


Phụ xe buýt Sài Gòn dùng gậy đánh người nghi móc túi

Phụ xe buýt Sài Gòn dùng gậy đánh người nghi móc túi(01/12/2016)

"Mày khỏi chối, tao đánh cho mày cái nữa bây giờ đó", phụ xe buýt dùng gậy ...