bê bối gia đình

Lòng trung thành bất biến của con rể Trump

Lòng trung thành bất biến của con rể Trump(30/11/2016)

Sự trung thành và tận tụy với gia đình của Jared Kushner đã được thể hiện qua ...