Bệnh lồng ruột

Có phải trẻ dưới 1 tuổi thường mắc bệnh lồng ruột?

Có phải trẻ dưới 1 tuổi thường mắc bệnh lồng ruột?(10/01/2017)

Có phải trẻ dưới 1 tuổi thường mắc bệnh lồng ruột?


Bệnh lồng ruột có nguy hiểm không, biểu hiện của bệnh là gì?(30/11/2016)

Em nghe nói trẻ bị bệnh lồng ruột là rất nguy hiểm, vậy biểu hiện có bệnh ...