Bệnh lồng ruột

Có phải trẻ dưới 1 tuổi thường mắc bệnh lồng ruột?

Có phải trẻ dưới 1 tuổi thường mắc bệnh lồng ruột?(10/01/2017)

Có phải trẻ dưới 1 tuổi thường mắc bệnh lồng ruột?