biên bản nộp phạt

Mất biên bản nộp phạt phải làm sao?

Mất biên bản nộp phạt phải làm sao?(02/12/2016)

Tôi bị CSGT lập biên bản vi phạm lỗi giao thông và thu bằng lái. Xin hỏi ...