biển Tân Điền

Mưu sinh ở xứ cát đen biển bùn: Hành trình đi săn đặc sản mực bò

Mưu sinh ở xứ cát đen biển bùn: Hành trình đi săn đặc sản "mực bò"(02/12/2016)

Con nước ròng rồi con nước lớn, cứ thế, từ nhiều năm nay, người dân ven biển ...


Hành trình mưu sinh ở xứ cát đen biển bùn: Đi săn đặc sản mực bò

Hành trình mưu sinh ở xứ cát đen biển bùn: Đi săn đặc sản "mực bò"(02/12/2016)

Con nước ròng rồi con nước lớn, cứ thế, từ nhiều năm nay, người dân ven biển ...