Bộ Quốc phòng Ukraine

Ukraine khoe tàu pháo nhưng dân tình lại sôi nổi nói về... tàu sân bay Nga

Ukraine khoe tàu pháo nhưng dân tình lại sôi nổi nói về... tàu sân bay Nga(02/12/2016)

Ukraine khoe tàu pháo nhưng dân tình lại sôi nổi nói về... tàu sân bay Nga