cả làng ghét bỏ

Bản án nghiêm khắc cho kẻ táng tận lương tâm hiếp dâm, giết người

Bản án nghiêm khắc cho kẻ táng tận lương tâm hiếp dâm, giết người(30/11/2016)

Cho rằng người dân địa phương đã cản trở, dẫn đến việc mình trục trặc trong chuyện ...