ca nhan lien quan den trinh xuan thanh

Sắp công bố các đơn vị, cá nhân liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh

Sắp công bố các đơn vị, cá nhân liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh(30/11/2016)

Đó là thông tin do ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban bí thư cho biết tại ...