ca phe lam tu dau nanh

Đậu nành rang hô biến thành... cà phê thượng hạng

Đậu nành rang "hô biến" thành... cà phê thượng hạng(28/11/2016)

Đậu nành là nguyên liệu dùng để sản xuất cà phê giả sau khi rang cháy đen. ...