các cuốn sách của Donald Trump

Ông Donald Trump có nội các giàu có và xinh đẹp nhất lịch sử Mỹ

Ông Donald Trump có nội các giàu có và xinh đẹp nhất lịch sử Mỹ(02/12/2016)

Theo Washington Post, ông Trump đang tập hợp một chính quyền giàu có nhất trong lịch sử ...