cam nghệ an   

Đệ nhất cam Vinh - thứ cam có chất lượng hảo hạng

Đệ nhất cam Vinh - thứ cam có chất lượng hảo hạng(30/11/2016)

Với giá khá cao, từ 50-80.000đkg, song cam Vinh Nghệ An vẫn khó mua. Thứ cam chất ...