Canopy

Canopy: Case đẹp cho Magic Keyboard, có chỗ dựng iPad khi bung ra, giá 40 USD

Canopy: Case đẹp cho Magic Keyboard, có chỗ dựng iPad khi bung ra, giá 40 USD(30/11/2016)

Canopy là một cái case nhưng không dành cho iPad mà cho bàn phím Apple Magic Keyboard. ...