cấp phó sở

​Đề xuất quy định số lượng cấp phó sở

​Đề xuất quy định số lượng cấp phó sở(01/12/2016)

TTO - Bộ Nội vụ đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị ...