cắt bao quy đầu

Cậu bé 10 tuổi đi cắt bao quy đầu, cuối cùng bị bác sĩ cắt luôn của quý

Cậu bé 10 tuổi đi cắt bao quy đầu, cuối cùng bị bác sĩ cắt luôn "của quý"(04/01/2017)

Cậu bé 10 tuổi đi cắt bao quy đầu, cuối cùng bị bác sĩ cắt luôn "của ...


Hẹp bao quy đầu khi nào chỉ cần nong, khi nào mổ?(30/11/2016)

Tôi muốn hỏi BS là khi nào thì có chỉ định cắt bao quy đầu cho trẻ? ...