chay ve   

Hà Anh Tuấn bán sạch 1000 vé liveshow sau 48h

Hà Anh Tuấn bán sạch 1000 vé liveshow sau 48h(01/12/2016)

Đêm diễn của Hà Anh Tuấn vào 17.12 tại Hà Nội mở bán vé hôm 28.11. Chỉ ...