chém chú vợ

Hải Dương: Thuê người chém chú vợ giá 15 triệu đồng

Hải Dương: Thuê người chém chú vợ giá 15 triệu đồng(02/12/2016)

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách mua gas, Nam đã thuê người chặn đường chém ...