Chi cục trưởng THADS

Chi cục trưởng THADS Tiên Lãng gửi văn bản vu khống và thoá mạ PV

Chi cục trưởng THADS Tiên Lãng gửi văn bản vu khống và thoá mạ PV(30/11/2016)

Sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải bài viết về việc dân cắn lãnh đạo THADS ...