chiếm rừng phòng hộ

Tỉnh nợ đất, dân ồ ạt lấn chiếm rừng phòng hộ

Tỉnh nợ đất, dân ồ ạt lấn chiếm rừng phòng hộ(25/11/2016)

Đã 13 năm chuyển đến khu tái định cư nhưng vẫn không được tỉnh cấp đất sản ...