chiến đấu cơ F-22 thiếu oxy

Sự cố thiếu oxy của F-22 cao gấp 6 lần T-50  

Sự cố thiếu oxy của F-22 cao gấp 6 lần T-50  (02/12/2016)

(Ảnh Nóng) - Dù tiêm kích PAK FA đang vướng nghi án không thể bay lâu hơn ...