Chợ TP Hà Tĩnh

Khi nào dân đồng thuận mới chuyển đổi chợ

Khi nào dân đồng thuận mới chuyển đổi chợ(30/11/2016)

Đó là khẳng định của ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh tại cuộc ...