chỗ ngồi an toàn

Ngồi đâu trên máy bay giúp tăng khả năng sống sót khi gặp nạn?

Ngồi đâu trên máy bay giúp tăng khả năng sống sót khi gặp nạn?(02/12/2016)

Vị trí ngồi của 5 người thoát chết trong vụ rơi máy bay chở đội bóng của ...