chu tich TU Hoi NDVN

Chủ tịch Hội NDVN: Tập trung giải pháp giúp nông dân làm giàu

Chủ tịch Hội NDVN: Tập trung giải pháp giúp nông dân làm giàu(30/11/2016)

Nông dân giàu sẽ giải quyết được các khó khăn, giải quyết được lao động việc làm ...