chuối tươi giảm giá

Chuối Cà Mau còn 2.000 đồng một nải

Chuối Cà Mau còn 2.000 đồng một nải(02/12/2016)

Giá chuối ở Cà Mau hiện chỉ còn khoảng 2.000 đồng mỗi nải (loại tốt), thấp nhất ...