chuyên cơ tuyệt mật

Fidel Castro - hành khách đặc biệt trên chuyến bay tuyệt mật

Fidel Castro - hành khách đặc biệt trên chuyến bay tuyệt mật(02/12/2016)

TTO - 43 năm rồi nhưng trong tâm trí của đại tá không quân Nguyễn Văn Hợi, ký ...