chuyện nhà Trump

Tình chị em giữa hai con gái cùng cha khác mẹ của Trump

Tình chị em giữa hai con gái cùng cha khác mẹ của Trump(01/01/2017)

Ivanka từng giúp Tiffany xin bố khoản tiêu vặt hàng tháng và luôn đưa ra lời khuyên ...


4 cách giúp Trump né luật chống gia đình trị để bổ nhiệm con vào Nhà Trắng

4 cách giúp Trump 'né' luật chống gia đình trị để bổ nhiệm con vào Nhà Trắng(17/12/2016)

Mỹ có quy định ngăn quan chức nhà nước bổ nhiệm người nhà nhưng Donald Trump vẫn ...