chuyện nhà Trump

Tình chị em giữa hai con gái cùng cha khác mẹ của Trump

Tình chị em giữa hai con gái cùng cha khác mẹ của Trump(01/01/2017)

Ivanka từng giúp Tiffany xin bố khoản tiêu vặt hàng tháng và luôn đưa ra lời khuyên ...


4 cách giúp Trump né luật chống gia đình trị để bổ nhiệm con vào Nhà Trắng

4 cách giúp Trump 'né' luật chống gia đình trị để bổ nhiệm con vào Nhà Trắng(17/12/2016)

Mỹ có quy định ngăn quan chức nhà nước bổ nhiệm người nhà nhưng Donald Trump vẫn ...


Lòng trung thành bất biến của con rể Trump

Lòng trung thành bất biến của con rể Trump(30/11/2016)

Sự trung thành và tận tụy với gia đình của Jared Kushner đã được thể hiện qua ...