Chuyện xưng hô

Chồng xin lỗi vợ, xong lẳng lặng đưa khăn cho vợ lau nước mắt...

Chồng xin lỗi vợ, xong lẳng lặng đưa khăn cho vợ lau nước mắt...(02/12/2016)

“Không có gì mờ ám sao phải vội phi tang? Vậy thì mớ nội dung than thở ...