CIA Brennan

Lời nhắn gửi cuối cùng của Giám đốc CIA đến Trump

Lời nhắn gửi cuối cùng của Giám đốc CIA đến Trump(16/01/2017)

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) John Brennan khẩn thiết đề nghị ...


Giám đốc CIA nhắc ông Trump cẩn trọng với Iran

Giám đốc CIA 'nhắc' ông Trump cẩn trọng với Iran(30/11/2016)

Giám đốc CIA cảnh báo việc ông Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran có ...