CIA Brennan

Lời nhắn gửi cuối cùng của Giám đốc CIA đến Trump

Lời nhắn gửi cuối cùng của Giám đốc CIA đến Trump(16/01/2017)

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) John Brennan khẩn thiết đề nghị ...