CIA Brennan

Giám đốc CIA nhắc ông Trump cẩn trọng với Iran

Giám đốc CIA 'nhắc' ông Trump cẩn trọng với Iran(30/11/2016)

Giám đốc CIA cảnh báo việc ông Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran có ...